Tohtoročný Medzinárodný deň študentstva bol naozaj bohatý na zaujímavé podujatia koncert skupiny No Name.

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa uskutočnili viaceré významné podujatia pre študentov. My si pripomenieme workshopy, hokejový zápas a príjemnou spomienkou je určite aj koncert skupiny No Name.

November, konkrétne 17. november je považovaným za Medzinárodný deň študentstva. U nás však nesie posolstvo v podobe výročia Nežnej revolúcie, keď sme si na námestiach kľúčmi vyštrngali demokraciu.

Tento rok bol pre študentov troch košických univerzít príjemný a bohatý na zaujímavé podujatia práve 19. novembra. O 12:45 sa konali workshopy na zaujímavé témy, napríklad o hromadných nešťastiach, ktorý zorganizovali študenti lekárskej fakulty. Študenti fakulty verejnej správy zaujali workshopom s názvom Fakulta Verejnej správy vtedy a dnes. Niesla sa v duchu pripomínania slobody, ako ju poznáme dnes. Študenti nám ozrejmili, že kedysi nefungovala verejná správa ako v súčasnosti. Všetko totiž bolo riadené štátom, platila prísna cenzúra, takže to bola tzv. Štátna správa. Neobišli ani problematiku Nežnej revolúcie a spomenuli aj vymoženosti, aké mám priniesla, napríklad slobodu tlače či slova.

Súčasťou osláv bola aj diskusia pod názvom Dnes nás učia, v '89 boli študentmi, ktorá sa uskutočnila v budove Minerva, v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v KE. "Pedagógovia a vedeckovýskumní pracovníci našej fakulty diskutovali so študentmi o tom, ako začali byť občanmi, a budú hľadať odpovede na to, či môže nežný odpor zmietnuť totalitný režim a aké je miesto jednotlivcov v toku dejinných udalostí,' konkretizovala autorka myšlienky Mgr. Adriana Jesenková, PhD., z Katedry aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá bude zároveň moderátorkou podujatia. Diskutovať budú doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD., z Katedry filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ a Mgr. Peter Mlynárčik, PhD., z Matematického ústavu SAV v Košiciach.

Po veľmi poučnej diskusii o nehe, moci a politike sa študenti presunuli do košickej Steel arény, v ktorej sa o 17:30 sa začal napínavý hokejový zápas medzi HC Košice a Liptovským Mikulášom. Zápas sa skončil víťazstvom pre domácich Košičanov 8:0. Hoci nebol až taký burácajúci ako sme zvyknutí, kapitán HC Košice Dávid Skokan nám prezradil: "Som rád, že sme mali v Steel Aréne konečne pokojný zápas a výsledok je príjemný. Som vďačný za tieto akcie a za to, že študenti prišli."

Po hokeji nasledoval koncert skupiny No Name so špeciálnym programom, kde Igor Timko (spevák skupiny, pozn.red.) vystupoval s Fantastickou štvorkou. Išlo o zoskupenie umelcov hrajúcich na sláčikové nástroje ako husle, viola a kontrabas. Zazneli aj džezové prvky a študenti tomu dodávali tú správnu atmosféru. Študenti všetkých troch košických univerzít mohli získať lístky na tento koncert za prospech alebo za aktívne podieľanie sa na chode univerzity. Koncert sa konal v Aule lekárskej fakulty, ktorá bola preplnená študentmi všetkých univerzít. Ľudia jasali, tlieskali a dupali. Spevák Igor Timko prezradil: "Koncert mal adekvátnu atmosféru k 30. rokom Nežnej revolúcie. Ani by nám vo sne nenapadlo, že my, No Name, budeme hrať v tejto veľkej aule." Na koncerte boli prítomní aj pedagógovia, dokonca aj niektorí hokejisti HC Košice. Ako si zaspomínal na tento rok práve Igor Timko? "V roku 1989 som práve urobil konkurz do Zlatej brány. Ešte som to stihol tak nejako zvláštne, keďže ako desaťročnému dieťaťu mi prišiel telegram, kde ma nazvali súdruhom. Takže som stihol byť dokonca aj v strane. Aj demokracia má svoje chyby, treba byť v strehu, aby to človek nezneužíval. Som však rád za slobodu a možnosť cestovať."

Ak máte záujem o rozhovory z diania týchto akcií počas podujatia Dňa študentstva, môžete si vypočuť našu špeciálnu reláciu venovanú práve tomuto podujatiu na tomto linku www.sturko.sk

Beky KeLencer, redaktorka Študentského rozhlasu Košice