slot_machine_down
ŠTUDENTSKÝ ROZHLAS KOŠICE
animate_cool
ŠTUDENTSKÝ ROZHLAS KOŠICE
slot_machine_left_right
ŠTUDENTSKÝ ROZHLAS KOŠICE
dissapear_delay
ŠTUDENTSKÝ ROZHLAS KOŠICE
animate_cool
ŠTUDENTSKÝ ROZHLAS KOŠICE
slot_machine_left_right
ŠTUDENTSKÝ ROZHLAS KOŠICE
6

Najlepšia muzika, najčerstvejšie info z tvojej školy a jedinečné hlasy za mikrofónom. Štur si nás do playlistu a vnímaj univerzitu svojimi ušami.

ŠtuRKo - šialene dobré rádio!

,,Netreba sa báť!" znel jasný odkaz prezidenta Andreja Kisku

29.novembra 2016 prednášal pred plnou aulou Lekárskej fakulty UPJŠ prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Okrem vlastného prejavu musel čeliť aj otázkam od zvedavých študentov.

Celý článok

Nielen prírodovedci plesali do piatej rána

V piatok 11. novembra 2016 sa konal Imatrikulačný ples Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v spoločenských priestoroch na Jedlíkovej. Pod organizáciu podujatia sa podpísala Študentská rada Prírodovedeckej fakulty. Zabezpečila nielen skvelú hudobnú zábavu ale aj bohatý kultúrny program.

Celý článok

Historický úspech na RádioRallye 2016

Na 12.ročníku medzinárodnej súťaže RádioRallye zaznamenal Študentký rozhlas Košice (ŠtuRko) nevídaný úspech. ŠtuRKo sa celkovo predstavilo s ôsmimi nahrávkami. ,,Nie je to vysoký počet, ale tento rok sme sa zamerali skôr na kvalitu ako na kvantitu,“ hovorí vedúci Študentského rozhlasu Košice Michal Lacko.

Celý článok

,,Média a my" pohľadom študentov

Vo štvrtok 7. mája 2015 sa konal už 2. ročník medzinárodnej študentskej videokonferencie „Média a my“. Podujatie organizačne zabezpečili Oddelenie masmediálnych štúdií Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (KSSFaK FF UPJŠ) a Katedra mediálních studií Metropolitní univerzity Praha (KMS MUP).

Celý článok
IRŠ ŠtuRKo – Študentský rozhlas Košice Medická 6, 040 11
oficiálny kontakt: sturko@upjs.sk | priamo do štúdia: live.sturko@upjs.sk